Turvalisuse nõukogu

21.09.17

Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ja „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" elluviimise koordineerimiseks maakonnas moodustati Valgamaa turvalisuse nõukogu koosseisus:

 1. Margus Lepik, maavanem, nõukogu esimees;
 2. Tiit Allik
 3. Alar Roop, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valga päästepiirkonna juhataja;
 4. Tõnis Org
 5. Janek Järva, Kaitsepolitseiameti esindaja;
 6. Tiit Valt, Maanteeameti esindaja;
 7. Tanel Tiirats, Keskkonnainspektsiooni Valgamaa büroo juhataja;
 8. Juta Saarevet, Sotsiaalkindlustusameti esindaja;
 9. Andrei Smirnov, Terviseameti Lõuna talituse direktor;
 10. Ena Poltimäe, Keskkonnaameti Valga-Põlva-Võru regiooni juhataja;
 11. Tiina Teder, Maksu- ja Tolliameti Valga büroo juht;
 12. Merike Metsavas, Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja;
 13. Urmas Pallon, Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse juhataja;
 14. Apo Oja, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja;
 15. Annemarie Gerassimov, Tartu Maakohtu Valga kohtumaja esindaja;
 16. Küllike Taits, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri esindaja;
 17. Jaanika Käst, Valgamaa Rajaleidja keskuse esindaja;
 18. Aet Arula, Valgamaa Arenguagentuuri esindaja;
 19. Ivari Saare, Elektrilevi OÜ esindaja;
 20. Risto Sepp, Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja;
 21. Marek Seer, maakonna tervishoiuasutuste esindaja AS Valga Haigla juhataja;
 22. Hans Heinjärv, maakonna ettevõtjate esindaja Valgamaa Äriklubi esimees;
 23. Rain Ruusa, maakonna omavalitsusliidu esindaja;
 24. Ants Järvmägi, maakonna siseturvalisuse vabatahtlike esindaja Karula Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi liige.

 

Maavanema korraldus nr 08.02.2016 nr 1-1/16-27

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku        nimi

Telefon     

E-post

Lisainfo

Juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal

Ülla Visnapuu

766 6170

ylla.visnapuu@valga.maavalitsus.ee

kabinet

140

Peaspetsialist ühistranspordi alal Liia Rätsep 766 6125 liia.ratsep@valga.maavalitsus.ee kabinet 409