Loomatauditõrje komisjon

Valga maakonna loomatauditõrje komisjon (maavanema korraldus nr. 10.09.2014 nr 1-1/2014/314)

 

 

Esimees:
Urmas Pallon - Valgamaa Veterinaarkeskus, juhataja
 
Liikmed:
Virgo Roose - Valgamaa Veterinaarkeskus, järelevalveametnik
Pille Pill - Hummuli, Helme ja Põdrala vald, volitatud veterinaararst
Enn Mihailov - Hummuli vald, vallavanem
Andres Jurs - Helme vald, ehitus- ja majandusnõunik
Tõnis Lass - Valga Maavalitsus, maasekretär
Tiit Allik - Lõuna prefektuur, korrakaitsebüroo, Valga politseijaoskond, juht
Alar Roop - Päästeamet, Lõuna päästekeskus, Valgamaa päästepiirkond,juhataja
Ena Poltimäe -Keskkonnaamet, Põlva-Valga-Võru regioon, juhataja
Rein Rosenberg - Valgamaa Jahimeeste Ühistu, juhatuse liige
Tõnis Org 
Kaja Mõts - Valga Maavalitsus, avalike suhete juht