Kohaliku omaalgatuse programm

Mis on Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk?
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. 
 
Kuna saab toetust taotleda?
Taotlusvoorud:  kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill 2017 ja sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg 2. oktoober 2017
 
Kes saab toetust taotleda?
Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
 
Milleks toetust antakse?
 Projekte saab esitada kahte meetmesse:
·         Meede 1 „Kogukonna areng"
·         Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"
Taotlused tuleb esitada projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse. Elektrooniliselt digiallkirjastatud taotlused tuleb saata e-posti aadressile marika.muru@valga.maavalitsus.ee Käsipostiga toodud ja digiallkirjastatud taotlused peavad olema laekunud maavalitsusse kevadvoorus hiljemalt 3. aprilliks ja sügisvoorus hiljemalt 2. oktoobriks kella 16.30ks. Postiga saadetud taotlustel ei tohi posti tempel olla kevadvoorus hilisem kui 3. aprill ja sügisvoorus hilisem kui 2. oktoober.
 
Programmi dokumendid on kättesaadavad KÜSK kodulehel  www.kysk.ee


 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

regionaalprojektide

ja EL-alase teavitustöö 

alal

Marika Muru

766 6137

marika.muru@valga.maavalitsus.ee

kabinet 406