Kehtiv maakonnaplaneering

 

Valga maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema korraldusega 03.02.1999 nr 132

 

Valga maakonnaplaneeringu dokumendid

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410