Ühistranspordi järelevalve

 

Ühistranspordi järelevalve dokumendid 2016

Ühistranspordi järelevalve dokumendid 2017

 

Järelevalvet korraldatakse Valga Maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle.

 

 

 

Teostatakse kontrolli

·         Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;

·         sõitjate üle;

·         bussijuhtide üle

 

Seaduslik  alus  

·         Ühistranspordiseadus  

·         Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri.

 

 Valga Maavalitsusel on õigus

·         Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;

·         Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

 

   

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

 

Peaspetsialist ühistranspordi alal

Liia Rätsep

76 66 125

liia.ratsep@valga.maavalitsus.ee

kabinet 124