Osalused sihtasutustes

 
Regionaalministri 25.03.2010 käskkirjaga nr 48 on volitatud Valga Maavalitsust esindama tähtajatult Sihtasutuses Lõuna-Eesti Turism (registrikood 90001256) riikg sihtasutuse asutajaõigustest ja - 
kohustustest tulenevate ülesannete täitmisel.