Nisporeni noorte kaasamine kogukonna arengusse

12.09.17

 

 

Projekti nimi: Nisporeni noorte kaasamine kogukonna arengusse

                          Nisporen youth involvement in local community development.

 

Projekti kokkuvõte: Projekti „Nisporeni noorte kaasamine kogukonna arengusse" eesmärgiks on noorte ettevõtlusaktiivsuse suurendamine läbi õpilasfirmade ja tõsta noorte teadlikust ühiskonnas kaasa rääkimise võimalustest, aidata kaasa noortevolikogude loomisele ning siduda noored kodukoha tegemistega andes neile võimaluse kodukohas midagi muuta. Projekti käigus tekib vähemalt üks

õpilasfirma ja üks noorteühendus, millel oleks nõuandev roll kohalikule omavalitsusele. Nisporeni rajooni ettevõtluse näo ja noortevaldkonna rolli noortele hääle andmisel, noorte töötuse ennetamisel ning tööhõive toetamise kujundavad tänased ettevõtlikud ja haritud noored. Selleks on vaja koostööd ettevõtlust toetavate asutuste ning avaliku haldusjuhtimise tasandi vahel.
 
Projekti kokkuvõte inglise keeles: The aim is to develop business environment through the promotion of informal learning in schools, in order to raise the quality of education, and thus the success of young people. To contribute to the creation of youth councils in order to link young hometown doings. One of the key moments to the successful development of Nisporeni district is to encourage entrepreneurship among young people in the region. Without the young entrepreneurs the district is not sustainable. Therefore the target of the project is to increase entrepreneurial activities among youth and to raise confidence of the creation of student enterprises. Enterprising and educated youth will create the
future of Nisporeni. This requires cooperation between business support institutions and public administration.

 

Projekti aeg: 01.09.2016-30.09.2017

 

Projekti partneriks: Consiliul Raional Nisporeni Nisporeni MD 6401 Str. Ioan Voda, 2 craional@mail.ru Fax: (0264) 2-68-53 Nisporeni rajoon

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Avalike suhete juht

Kaja Mõts

766 6145

5304 0621

kaja.mots@valga.maavalitsus.ee

kabinet 221

         

 

 

PUBLIKATSIOON