Aafrika seakatk

Valga maavanema korraldusega on 21.juulist kehtestatud karantiin Hille Ossipile kuuluvas loomapidamishoones ning kehtestatud ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde)  ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde). OHUSTATUD - JA JÄRELEVALVETSOONI KAART VALGAMAAL

 

Valga maavanem akorraldusega on 31.juulist kehtestatud karantiin Aili Liivale kuuluvas loomapidamishoones ning kehtestatud ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde)  ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde). KAART 
Valga maavanaema korraldusega on 22.09.2015 karantiin lõppenud
Valga maavanema korraldusega on 25.augustil kehtestatud karantiin Valga maakonnas Tõlliste vallas Vilaski külas Kopra Karjamõis OÜ seafarmis (PRIA ehitise nr EE28393) ning kehtestatud ohustatud tsoon (3 km raadiuses ümber taudikolde) ja järelevalvetsoon (10 km raadiuses ümber taudikolde). KAART

 

Kõik seapidajad peavad olema oma loomapidamishoone PRIA-s registreerinud ja esitanud teatise peetavate sigade arvu kohta. Kui sigade pidamine on lõpetatud, siis peab ka PRIA-t sellest teavitama.

 

Alates 25. juulist kehtib kogu Eesti territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade välitingimustes pidamise keeld. Inimestele sigade katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

 

Uued tauditõrje abinõud sigade katku tõkestamiseks

 

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.

 

SIGADE KATKU ERINEVAD VORMID

 

Väga raske on teha taudi ennetustööd ja taudi tõrjuda kui me ei tea, kus sigu peetakse ja kui palju neid on.

 

Mis on sigade katk?

Haiguse tunnused

Kuidas sigade katk levib?

Juhised loomapidajale

Bioohutusmeetmed

Juhend jahimeestele

Eesti Vabariigi territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade pidamine keeld välistingimustes

Täiendavad loomatauditõrje abinõud

Volitatud veterinaararstid

 

VALGAMAA LOOMATAUDITÕRJE KOMISJONI TEABETEENISTUS:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Avalike suhete juht Kaja Mõts 766 6145 kaja.mots@valga.maavalitsus.ee kabinet 221