Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor

27.03.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Siseturvalisuse arengukava programmist „Turvalisemad kogukonnad" on kogukondliku turvalisuse 2016.-2020. aasta maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koostegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

•             edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

•             suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

•             aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Maksimaalne toetus on 3500 eurot taotluse kohta. Juhul, kui projekti raames soovitakse teha soetusi või investeeringuid suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja omafinantseering vähemalt 5% ulatuses nende maksumusest. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 1.07.2017 kuni 30.04.2017.

Taotlejaks võivad olla:

•             Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

•             vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

 

Taotluste esitamise tähtpäev on 2. mai 2017 kell 16.30 ning see esitatakse taotleja asukohajärgsele  maavalitsusele. Valgamaal tuleb digiallkirjastatud taotlused saata e-posti aadressil kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee ning paberkandjal taotlused tuua või saata postiga Valga Maavalitsusse (Kesk 12, 68203 Valga). Postiga saadetud taotlustel ei tohi postitempli kuupäev olla hilisem kui 2. mai 2017.

Toetuse taotlemise tingimused, taotlusvormid, juhendid ning infopäevade ajakava on avalikustatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali veebilehel.

 

Taotlejaid nõustab taotluste ettevalmistamisel SA Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant

Aet Arula (tel 526 0236, e-post: aet.arula@valgamaa.ee).

Valdkonnaga tegelev ametnik Valga Maavalitsuses:

peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik (tel 766 6112, e-post: kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee).