Avatud noortekeskuste projektikonkurss

 

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) kuulutas välja avatud noortekeskustele projektikonkursi, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014-2020).

 

Projektitaotluse saab esitada aadressil: https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/.

 

Konkursi tingimustega saab tutvuda ENTK kodulehel https://www.entk.ee/ank-konkurss-2017.  

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.veebruar 2017.a kell 17.00.