Vapp ja lipp

 

Siseministri määrus (26.09.2014) "Maakondade sümbolite kehtestamine"

 

VALGA MAAKONNA VAPI JA LIPU KASUTAMISE KORD

 

 

Valga maakonna vapi väli on lõigatud paremalt poolt diagonaalis kaheks väljaks. Vasakpoolne ülemine väli on sinine, sellel neli viieharulist hõbedast tähte. Parempoolne alumine hõbedane väli on vaba. Sinine toon rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi on 285 C

 

 

Vasakpoolsel ülemisel sinisel väljal asuvad neli viieharulist hõbedast tähte sümboliseerivad maakondi (Viljandi, Tartu, Võru, Valga), mille territooriumi osadest 6. septembril 1920. a. moodustati Valga maakond.

 


Valgamaa vapi kasutamist kooskõlastab Valga maavanem. Kui soovite Valgamaa sümboolikat kasutada, siis võtke ühendust:
tel: 766 6100
e-post: info@valga.maavalitsus.ee