Valgamaa PowerPointi esitluspõhi

Valgamaa  ühtne visuaalne identiteet loob selge ja lihtsa visuaalse kommunikatsiooni.

 

Valgamaa soovituslik tunnus väljendab avalikkusele selget  tahet, et turundustegevust oma regioonis ühtselt koordineerida. Samuti seob ühtne esitlusmaterjal maakonna ka visuaalselt üheks tervikuks. 

 

Valgamaa soovituslik PowerPointi põhi