Nime muutmine ja uue andmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

 

Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

 

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Vaata lisaks

 

Kestvus Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.
Hind

Alates 01.02.2016 on riigilõiv uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise eest 100 eurot.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
SWEDPANGAS EE 93 2200 2210 2377 8606

SEB PANGAS EE 89 1010 2200 3479 6011
Viitenumber:  2900082841
Selgitus: uue nime andmine ja avaldaja nimi

Riigilõiv tasutakse avalduse esitamisel (enne toimingu tegemise  taotlemist).

Riigilõivu saab tasuda ka kohapeal internetipangas.

Õigusaktid

Seaduste tõlked

 

Vastutaja Anne Puller,  anne.puller@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6105

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Valga linn, Kesk 12, kabinet 236

Kodanike vastuvõtt:

E, T, K  9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00

N, R 9.00 - 13.00
Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.

Dokumendi (va isikut tõendav dokument)või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris.

Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast.

Viide