Uudised ja teated

« Tagasi

Valga maavanema ülesandeid täidab maasekretär Tõnis Lass

13. novembri riigihalduse ministri käskkirjaga määrati maasekretär Tõnis Lass täitma Valga maavanema ülesandeid

4. novembrist 2017. a kuni 31. detsembrini 2017. a vabastamata teda maasekretäri ülesannete täitmisest.

 

Maavanema avaliku võimu teostamise volitus avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktide 1, 2 ja 8 mõttes

(ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning maavalitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate

otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine) tuleneb Vabariigi Valitsuse seadusest ning muudest õigusaktidest, millega on määratud maavalitsuse pädevus.

 

Endine maavanem Margus Lepik valiti 4. novembril 2017. a Valga Vallavolikogu istungil Valga vallavanemaks.