Uudised ja teated

« Tagasi

Majandusolümpiaadi piirkonnavooru tulemused

11. märtsil toimus Valga Gümnaasiumis majandusolümpiaadi piirkonnavoor, millest võtsid osa kuus õpilast Valga ja Otepää gümnaasiumitest. Piirkonna- ja lõppvoorus tuleb lahendada teooriaülesandeid ning rakendada oma majandusteadmisi praktiliste simulatsioonide lahendamisel. Olümpiaadi temaatika hõlmab peamiselt järgmisi kooliprogrammi mikroökonoomika teemasid: turumajandus, nõudlus ja pakkumine, turu tasakaal ja turuhind, tarbimine, säästmine, ettevõtlus, ettevõtte rahastamine, tootmine, turundus, tööjõud; samuti majandusteaduse ajaloo, Eesti majanduselu ning perioodikas ilmunud majandusprobleeme.

 

  I koht Aneth Traumann Otepää gümnaasiumist (12. klass), õpetaja Merlin Müür (60 punkti, kutsutud lõppvooru)     

II koht Mihkel Kononov Valga gümnaasiumist (12. klass), õpetaja Kersti Sirel (59,5 punkti)

III koht Karmeliina Šprenk Valga gümnaasiumist (11. klass), õpetaja Kersti Sirel (53 punkti)      

 

Valga maavalitsus tänab kõiki osalenud õpilasi ja õpetajaid.