Üldharidusasutuste kahetasandilise tunnustussüsteemi ja Aasta Õpetaja selgitamise Valgamaa toimkonna moodustamine

Juhindudes vabatiigi valitsuse seaduse § 89 lg 5, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi vahelise koostööleppe nr. 1.1-8/1138, 16.12.2009.a punktidest 2.5, 3.5, 4.4, 4.5 ja lepingu lisa 1 punktist 6.3, Valga Maavalitsuse ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse partnerluslepingust programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu" toel rakendatava kahetasandilise üldharidusasutuste suunatud tunnustussüsteemi elluviimiseks:

Üldharidusasutuste kahetasandilise tunnustussüsteemi Valgamaa toimkonna koosseis:

Komisjoni esimees:
Kalle Vister      Valga Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.


Liikmed:

Pille Villems        Lasteaed Pähklike juhataja, Valgamaa lasteaiajuhatajate ainesektsiooni esimees;
Heikki Järlik        Tsirguliina Keskkooli direktor, Valgamaa koolijuhtide ühenduse juht;
Madis Gross       Tõlliste vallavanem, Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees;
Sille Allik               A-ü Valgamaa Haridustöötajate Liidu esimees;
Mare Visnapuu    Valgamaa Täiskasvanute Koolituskeskuse juhataja.