Valga maakonna teemaplaneering „Tihe- ja hajaasustusega alad"

Käesolev teemaplaneering täpsustab kehtestatud maakonnaplaneeringuga määratud tiheasustusega alade piire ning annab võimaluse maareformi edukaks lõpetamiseks aladel, kus maareformi seaduse rakendamisega tiheasustusega aladel on kujunenud maa kõrge maksustamishind, mis ületab maaelanike võimalusi maa erastamiseks.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 03.05.2001 nr 367
 

Dokumendid

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410