Valgamaa Tervisenõukogu

 

VALGAMAA TERVISENÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS

 

TUTVU KA VALGAMAA TERVISEDENDUSE KODULEHEGA

 

Valgamaa Tervisenõukogu koosseis

 

Nõukogu esimees:

 

Ülla Visnapuu

Valga Maavalitsus, nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal

Nõukogu sekretär:

 

Leili Saluveer

Valga Maavalitsus, Haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist tervisedenduse alal

Liikmed:

 

Aasa Põder

AS Valga Haigla, Valga linna koolide arst

Aina Pääro

Eesti Punase Risti Valgamaa Selts, sekretär

Margit Turb

Keskkonnaamet, Keskkonnahariduse osakond, keskkonnahariduse spetsialist

Aet Arula

SA Valgamaa Arenguagentuur, MTÜ konsultant

Alar Roop

Päästeamet, Lõuna päästekeskus, Valgamaa päästepiirkonna juhataja

Kaimo Vahtra

Kaitseliit, Valgamaa malev, noorteinstruktor

Kai Kuuspalu

Maanteeamet, Liikluskasvatuse talituse juhtivspetsialist

Kaja Mõts

Valga Maavalitsus, avalike suhete juht

Lauri Drubinš

Valga Linnavalitsus,  aselinnapea

Linda Oks

Politsei- ja Piirivalveamet korrakaitsebüroo, Valga politseijaoskond, piirkondliku politseitöö teenistus, noorsoopolitsei, vanemkomissar

Marika Ein

Otepää Vallavalitsus, volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Kristel Unt

Lasteaed Kaseke, liikumisõpetaja

Merle Liba

Päästeamet, Lõuna päästekeskus, Ennetustöö büroo vanemspetsialist

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

tervisedenduse alal

Leili Saluveer

766 6176

leili.saluveer@valga.maavalitsus.ee

kabinet 141

 

 

TUTVU KA VALGAMAA TERVISEDENDUSE KODULEHEGA