Valga Maavalitsuse spordinõukogu

Valgamaa spordinõukogu on moodustatud Valga maavanema 22.02.2010 korraldusega nr 114. Spordinõukogu teeb maavanemale ettepaneku maakondlike harrastusspordi toetuste jaotuse ning ujumise algõpetuse programmi sihtotstarbeliste toetuste jaotuse suhtes.

 

 

Spordinõukogu ülesanded

  • Maavanema nõustamine riikliku spordipoliitika elluviimisel Valga maakonnas.
  • Maavanemale ettepanekute tegemine spordivaldkonna sihipäraseks arendamiseks maakonnas.
  • Riigieelarvest spordile eraldatud toetuste jaotamise põhimõtete väljatöötamine ja maavanemale ettepanekute tegemine toetuste jaotamiseks.
  • Maavanemale ettepanekute tegemine spordialastes investeerimisprogrammide küsimustes.
  • Koostöös spordiorganisatsioonidega ja üldsusega maakonna aasta parimate valimine spordis.
  • Liikumisharrastuse maakondliku programmi koordineerimine.
     

Valga Maavalitsuse spordinõukogu töökord

 

Valga Maavalitsuse spordinõukogu koosseis                                           
Juhataja:
Kalle Vister    Valga Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
 

Liikmed:

 

                                          Valgamaa Omavalitsuste Liit, Puka vallavanem

Arvo Saal                            Valgamaa Spordiliit, juhatuse esimees

Peeter Tõldsepp                   Valga maakonna kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsioon, ainesektsiooni                                                                                esimees, Valga Gümnaasiumi õpetaja

Aivar Uibu                           Valgamaa Omavalitsuste Liit, Põdrala vallavanem

Viljo Grauding                      Valgamaa Spordiliit, spordiklubi Viraaž esimees

Urve Naha                           Valga maakonna kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsioon,     

                                           Hargla Põhikooli õpetaja.