Riigi kasuks seatud hüpoteegi vähendamine

13.04.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

 

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 30 päeva. Notariaaltoimingu aeg teatatakse taotlejale vähemalt 3 päeva ette

Riigilõiv

Riigilõiv puudub

Tasumine

Taotleja peab tasuma notariaaltoimingu eest

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Tiiu Tõugjas, tiiu.tougjas@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6166

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Aadress: Valga linn, Kesk 12, kabinet 239, info@valga.maavalitsus.ee,

 

Vajaminevad dokumendid

isikut tõendav dokument

Tulemus

maavanema korraldus

notariaaltoiming poolte osavõtul

Blankett, taotlusvorm

 -