Rahvuslik programm "Eesti kaunis kodu"

 

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ http://www.iluskodu.ee/index.php) on võtnud vastutuse 1936. aastal Riigivanema Konstantin Pätsi poolt algatatud ja 1997. aastal Vabariigi Presidendi Lennart Meri poolt taasalgatatud kodukaunistamise liikumise eest. 19 aastat kestnud tegutsemisega on korraldatud üleriigilisi kodukaunistamise konkursse.         Eesti Vabariigi Presidendi tunnustuse on saanud 1469 objekti, sh 1343 kaunist kodu, 71 kaunist omavalitsust, 13 parimat tervisespordirajatist, 8 kaunimat kortermaja,  12 parimat tööstusmaastikku, 5 kaunimat metskonnkeskust, 4 kaunimat muinsuskaitseobjekti, 4 energiasäästlikku kaunist kodu, 9 õpilasprojekti kaunis kool.

 

 Valgamaalt on saanud Vabariigi Presidendi tunnustuse 76 kaunist kodu (sh kolm objekti kahel korral) , 1 õpilasprojekt kaunis kool, 1 parim tööstusmaastik, 1 parim tervisespordirajatis, 4 kaunist omavalitsust (sh  Otepää valda ja Tõrva linn kahel korral) ja 1 energiasäästlik kaunis kodu.

EKKÜ on kodukaunistamise liikumise korraldanud koostöös maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. Maavanemate põhimõtetele tugineva struktuuri kohaselt tekkisid piirkonnad, kuhu kuuluvad 15 maakonda ja neli suuremat linna -- Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva. EKKÜ tegevuse eesmärk on aidata kaasa Eestimaa kaunimaks muutmisele, ühise elukeskkonna korrastamisele ja meie kodukultuuri arendamisele.

2011. aastal koostas EKKÜ rahvusliku programmi „Eesti kaunis kodu" http://www.iluskodu.ee/programm.php, mille eesmärgiks on ühiskonna laiem kaasamine kodukultuuri arendamisse ja tervislikuma ning energiasäästlikuma elukeskkonna kujunemiseks, on aluseks ka 2017 aasta kodukaunistamisalase tegevuse läbiviimiseks.

Valga maakondliku konkursi korraldajaks on Valga Maavalitsus ja ettepanekuid oodatakse konkursside kuni 01.juuni 2017 (aare.kittask@valga.maavalitsus.ee)

 

Konkursi juhendid: http://www.iluskodu.ee/konkursid.php

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Maakonna kodukaunistamise koordinaator  

Aare Kittask

766 6148

506 5747

aare.kittask@valga.maavalitsus.ee

kabinet 212