Publikatsioon

Nutikas spetsialiseerumine (smart specialisation) on termin, mida Euroopa järjest rohkem kasutab sh rahastuse otsustamisel. Nutika spetsialiseerumise eesmärgiks on välja selgitada need ettevõtluse 
valdkonnad, millel on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning investeerides teadus- ja arendustegevusse saavutada konkurentsieelis. Eriti just need valdkonnad, kus on tugev potentsiaal teaduse ja ettevõtluse koostööks. Loe rohkem siit:   
 
 
Innovatsioonist ja ettevõtlusest:  

 

 

PRESSITEATED

Projekti lõpukonverentsil "Agorada 2014+" on arutusel regionaalne innovatsioon (15.11.2014)

šotimaa ja Eesti turismiarendajad vahetavad kogemusi (12.10.2014)

Valgamaa tulevik arutluse all (13.08.2014)

Teadus tuleb Valgamaale (27.11.2013)

TRES projekti II innovatsioonipäeval tutvustati nutikat spetsialiseerumist (17.06.2013)

TRES projekti kohtumisel Torinos abti ülevaade Eesti headest näidetest (11.-12.04.2013)

TRES hommikukohvil tutvustati avatud innovatsiooni (20.03.2013)

TRES projekti kohtumisel Tallinnas anti ülevaade Eesti innovatsioonist (13.-14.09.2012)

Valgamaal alustas innovatsioonialane projekt TRES (16.-17.03.2012)

 

UUDISKIRJAD

Newsletter No. 6    (ENG)

Newsletter No. 5    (ENG)

Newsletter No. 4

Newsletter No. 3    (ENG)

Newsletter No. 2    (ENG)

Newsletter No 1    (ENG)

 

ETTEKANDED

Innovation Morning Tea  - Valga

Innovation Morning Coffee - Valga

New tendencies in innovation Valga

Regional Specialzation Story: Valga County and Estonia

Partner 5 - Valga County Government

 

HEA PRAKTIKA

New Factory (Tampere-region)

Polli Horticultural Research Centre

 

TRÜKISED

Head praktikad  (ENG)

Story book

Broshure

PROJEKTI TRÜKIS

TRES –Towards Regional spEcialisation for Smart growth spirit