Perekonnasesutõendite väljastamine

4.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.


Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau).


Onomastika andmebaas asub nüüd http://www.ra.ee/apps/onomastika/ 


Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

Ajalooarhiivi kodulehekülg: www.eha.ee;
Eesti Genealoogia Seltsi kodulehekülg: www.genealoogia.ee;
Eestikeelne perekonnaajaloo foorum:  http://www.isik.ee/foorum/;
Millest alustada suguvõsa uurimist:  http://www.isik.ee/algus.html.

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Hind

 

 

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamise eest maksta riigilõivu 10 eurot.
Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakirja eest tasuda riigilõivu 10 eurot. Elektrooniliselt väljastatud tõendi eest  5 eurot
Maksmine Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
SWEDPANGAS EE 93 2200 2210 2377 8606
SEB PANGAS EE 89 1010 2200 3479 6011
Viitenumber: 2900082841
Selgitus: korduva tõendi väljastamine

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas või internetipangas. Makseterminal puudub
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Valga linn, Kesk 12, kabinet 238

Kodanike vastuvõtt:

E, T, K  9.00 - 12.00 ja 13.00 - 16.00

N, R 9.00 - 13.00
Vajaminevad dokumendid Avaldaja isikut tõendav dokument
Tulemus
Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.
 
Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide Korduva dokumendi väljaandmise avalduse blankett

Teenuse taotlemine

Elektrooniline

Vajalikud
sammud
Vaata kodanikuportaal eesti.ee:
Vali-> E-teenused->Kodanikule->Perekond-> Kõik teenused->Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine

või Perekonnasündmuse tõendi väljastamine
Vajaminevad dokumendid ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)
Tulemus
Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse
Viide