Valga maavanemad läbi aegade

4.05.14

 

Johann Kurvits

19.aprill 1919- 1. juuli 1921


Sündinud 1884.a. Esimene Valga maakonnavalitsuse esimees aastatel 1919-1921.a. Karula Saveli talu omanik, alates 1929.a. suvest Helme Purde küla elanik.
Suri 30.septembril 1929.a.

 

August Sild

1.juuli 1921-2. veebruar 1924

Sündis 18. juunil 1881.a Jassu talus Konguta vallas Tartumaal. Vanemad talupidaja Jaan Sild ja Ann Peterson. Õppis Konguta Soova külakoolis,
Puhja kihelkonna-koolis, klaveritööstust G. Schifferi juures Peterburis, kontori asjaajamist mitmes Peterburi vabrikus.
Oli Konguta valla- ja kohtukirjutaja 1906- 1909.a, seejärel Rõngu vallakirjutaja kohusetäitja, siis Uderna vallakirjutaja ning 1913.a alates Laatre vallasekretär.
Valga maavalitsuse esimees 1921-1924.a, Valgamaa maavolinik, maakonna tulumaksukomitee ja maakonna hoolekandekohtu liige 1921-1927.a,
Valga maakonna rahvaväe komitee esimees 1921-1922.a. Ka Laatre haridusseltsi Kaja eestseisuse liige ning kassahoidja 1920. aastast alates.
Lisaks sellele tegutses August Sild
Laatre valla kaitseliidu ülemana aastatel 1919-1924.a, seejärel tegutses uuesti Laatre vallasekretärina 1927. aastast alates.
Tema edasine saatus on teadmata.

 

Jaan Mõttus

2. veebruar 1924 - 26. aprill 1930


Sündinud 27. septembril 1891.a Loku talus Kuigatsi vallas Valgamaal. Vanemad põllumees Johan Mõttus ja Mai Kurg. Õppis keskkoolis
ja kõrgematel kaubanduskursustel Odessas 1911-1913.a.
Oli vallasekretäri abi Aakres, Pühajärves ja Änges 1906-1908.a, vallasekretäri kohusetäitja 1909.a, Tartumaa politseivalitsuse kirjatoimetaja 1910.a,
ekspediitor - korrespondent Nobeli äris Odessas 1911-1912.a, sõjaväes 1913-1919.a, Kuigatsi vallasekretär 1919- 1921.a.
Valga maavalitsuse administratiivosakonna juhataja 1921-1924.a, Valga maavalitsuse esimees 1924-1930.a, poliitiliselt sotsiaaldemokraatide,
hiljem asunike esindaja. Oli Riigikogu V koosseisu liige.
Tema edasine saatus on teadmata.

 

Karl Robert Ruus
26. aprill 1930 - 29. juuli 1933

Sündis 4. märtsil 1899.a Tartumaal Pangodi vallas. Isa põllumees Johann Ruus. Õppis Tartu Kommertskoolis, mille lõpetas 1918.a.
Osales Vabadussõjas 1918-1920. a. Õppis Tartu Ülikoolis
agronoomiat 1920-1932.a, lõpetades selle 1936.a.
1924-1930.a oli Valga maavalitsuse põllumajandusosakonna juhataja, 1930-1933.a Valga maavalitsuse esimees. Poliitiliselt põllumeeste
kogude esindaja. 1933-1936.a töötas Eesti Maapanga hindajana Tallinnas. 1936-1940.a Harju maavanem, oli Rahvuskogu Teise Koja liige.
Arreteeriti 1944. a. Tallinnas, millele järgnes asumisele saatmine Magadani oblastisse Sevvostlagi, kus ta 22.05.1946.a suri

 

Jaan Saul
29. juuli 1933 - 2. oktoober 1936

Sündis 12. augustil 1866.a Pringi veskis Kuigatsi vallas. Vanemad mölder Paul Saul ja Henriette Undrits. Õppis Soontaga vallakoolis,
Sangaste kihelkonnakoolis, Valga kreiskoolis.
Töötas isa talus, oli Kuigatsi Ädu ja Pringi mõisa rentnik ja Ädu mõisa osamaade rentnik. Vabadussõja ajal töötas rahvaväe varustuse komisjonides,
Oli aktiivne Eesti Vabariigi loomisel, võttis osa kõigist kongressidest ja koosolekutest. Mitmete seltside ja ühingute liige, sealhulgas ka esimese
Riigikogu koosseisu liige aastatel 1920-1923. Kuigatsi Kaitse-liidu üksuse asutajaliige, Sangaste kirikunõukogu ja juhatuse esimees 1919. aastast.
Valga maavalitsuse esimees aastatel 1933-1936, seejärel Valga maavalitsuse sekretäri kohusetäitja, maanõunik ja põllumajanduse osakonna juhataja.
Valga maakomitee asutajaliige.
Arreteeriti Valgas 1948.a, millele järgnes asumisele saatmine Novosibirski oblastisse, kust vabanes 1950.a. Karistuse kandmine toimus Irkutski oblastis
Tatarski rajoonis, kus ta 1954. a suri.

 

Värdi (Ferdinand) Vellner
2. oktoober 1936 - 8. juuli 1940

Sündis 27. septembril 1907.a Sangaste vallas. Vanemad õpetaja August Vellner, ema Anna Vernik. Õppis isa juures Sangaste Restu algkoolis,
Pühajärve Sihva algkoolis, Valga Poeglaste gümnaasiumis ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, mille lõpetas 1930.a.
Töötas diplomeeritud edasiõppija ja stipendiaadina Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas tsiviilõiguse alal. Oli kohtuameti kandidaat
Tartu-Võru Rahukogu juures aastani 1930. 1931-1935.a tegutses Eesti Omavalitsuse Liidu peasekretärina, 7. oktoobril 1936.a määrati Vabariigi
Valitsuse poolt Valga maavalitsuse esimeheks, kuni 1938.a maavalitsuse reformini, sealt alates Valga maavanem. Oli mitmesugustes seltsides
ja ühingutes, (ka Kaitseliidus) tegev. 1937.a. alates Eesti Rahvuskogu liige ja Riigivolikogu liige 1938. aastast.
Arreteeriti 1944.a, seejärel saadeti asumisele Krasnojarski oblastisse Norilskisse, vabanes 1955.a. Suri Tartus 15.09.1992.a

 

Uno Heinla
19.detsember 1989 - 14. detsember 1992

Sündis 21.detsembril 1951.a Pärnus. Lõpetas Pärnu I Keskkooli 1970.a. Samal aastal astus Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonda,
mille lõpetas 1975.a teedeinseneri kvalifikatsiooniga.
1975.a oktoobris asus tööle Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse inseneri ametikohale. 1980.a veebruarist Valga Teede Remondi ja
Ehituse Valitsuse juhataja. 1986-1987.a Valga Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe asetäitja, 1987-1988.a Rajooni
Täitevkomitee esimehe asetäitja, seejärel Valga Rajooni Täitevkomitee esimees. 1989.a detsembris nimetati Valga Maakonna Volikogu otsusega
Valga maavanemaks, kus töötas kuni 14. detsembrini 1992.a.
1996-1999.a Valga linnapea, seejärel suundus eraettevõtlusesse. Tema juhtimise ajal alustati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse renoveerimist ning
Valga Haigla ehitust. Valga Linnavolikogu esimees 1999- 2005.a. Alates 2005.a. oktoobrist linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni liige,
AS Valga Haigla nõukogu liige.
Töötab AS Estreftranservice ja AS ERTS Valga Vaba Terminali juhatuse liikmena.
Uno Heinlat on 2004.a autasustatud Riigivapi IV klassi teenetemärgiga

 

Rein Randver
27. mai 1993 - 22. märts 2003

Sündinud 24. juunil 1956.a Lüllemäe külas, Valgamaal. 1974.a alustas õpinguid Eesti Põllumajanduse Akadeemias, mille lõpetas 1979.a zooinseneri erialal.
Eesti Põllumajanduse Akadeemiast suunati tööle Kaagjärve sovhoosi vanemzootehnikuks. 1981.a jaanuarist asus tööle kolhoosi
Esimene Mai peazootehnikuks, 1986.a jaanuarist sama kolhoosi aseesimees, märtsist rajooni Agrotööstuskoondise esimehe I asetäitja.
1988.a märtsist rajooni Agrotööstuskoondise esimees kuni 1990. a jaanuarikuuni.
1990. aasta jaanuaris asus tööle Valga Rajooni Täitevkomiteesse põllumajandusosakonna juhatajana-abimaavanemana. 27. maist 1993. a
nimetati maavanema ametikohale. 22. märtsil 2003.a valiti ta Riigikogu liikmeks. Alates oktoobrist 2006.a kuni märtsini 2007.a keskkonnaminister.
Rein Randveri on autasustatud Valgetähe III klassi ordeniga 2001.a ja Norra kuninga Harald V poolt Commander ordeniga 2002.a.
Kuulub mitmesugustesse seltsidesse ja klubidesse, on tegev eraettevõtluses.
2011.aastast Riigikogu liige

 

Georg Trašanov
19.mai 2005-18.mai 2010

Sündinud 18.novembril 1954.aastal Viljandimaal. 1973.a alustas õpinguid Eesti Põllumajanduse Akadeemias, mille lõpetas 1978.a ökonomist-raamatupidaja erialal.

Eesti Põllumajanduse Akadeemiast suunati tööle Kaagjärve sovhoosi pearaamatupidaja asetäitjaks ja hiljem pearaamatupidajaks. Alates 1980.a septembrikuust kuni 1982.a juulikuuni töötas Valga Rajoonikomitees sekretärina. 1982.a juulikuust kuni 1988.a detsembrikuuni EKP Valga Rajoonikomitees , algul põllumajandusosakonna juhatajana ning seejärel organiseerimisosakonna juhatajana.1988.a detsembrist alustas tööd Valga Rajooni Täitekomitees täitekomitee esimehe asetäitjana.

1990.a jaanuarist alustas tööd Valga Maavalitsuses, algul plaanimiskomisjoni esimehena – abimaavanemana. Alates 1993.a detsembrikuust kuni 1997.a augustikuuni on regionaalse arengu osakonna juhataja ametikohal, seejärel edutati arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ametikohale. 2001.a juulikuust nimetati maavanema asetäitjaks, majandusarenguosakonna juhataja kohusetäitja ametikohale ning seejärel 2002.a detsembrikuust edutati samale ametikohale.

22.03.2003 – 18.05.2005.a. oli Valga Maavalituses maavanema kohusetäitja.

19.05.2005.a. nimetati Valga maavanemaks määratud ajaks kuni 18.05.2010.a.

Georg Trašanovi on autasustatud Eesti Tuletõrjeliidu Hõberistiga, Päästeteenistuse Hõberistiga, Võidutule medaliga, Kolme Tähe Ordeni IV klass, Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärgiga ja Valga Piirivalvepiirkonna teeneplaadiga nr 13.