Maavalitsuse hoone ajalugu

4.05.14

 

Saksa Laenu – ja Hoiupanga e. saksa panga hoone Leich – und Sparkasse on üks Valga linna vanimaid hooneid. Hoone projekt valmis 1912.a. Valmis 20.sajandi algupoolel. Neoklassitsistliku juugendlike sugemetega ehitise projekteeris tuntud Riia arhitekt Wilhelm Ressler. Kaastöötajaks oli siis Riias tema abilisena töötanud ja peale I maailmasõda Tallinna siirdunud ja siin palju projekteerinud arhitekt Herbert Johanson (projekteeris näiteks koos Eugen Habermanniga Riigikogu hoone Toompea lossi hoovil). Tänavajoonele ehitatud hoone on hoovipoolse blokiga. Väga plastilise kujundusega on tänavafassaadi keskosa, joonia stiilis paarissammastega, klassitsistliku kolmnurkviiluga ja selle pinnal ornamenteeritud raamistuses ovaalaknaga. Esimese korruse vitriinaknad ja uks on ovaalse sillusega luukidega raamistuses. Rõhtsa hoonekehami juures on püstliigendust loovad piklikud aknad, mis on kujunduslikult liidetud vertikaalis.

Hoone lasi ehitada Saksa pank, mis asus varem Aia ja Puiestee tänava nurgal, kavandas uue hoone alumisele korrusele kauplused, teisele korrusele pangaruumid ja kolmandale korrusele 12 toaga panga juhataja elukorteri.

Nimetatud Leich – und Sparkasse kolis peagi uude hoonesse Moskva tänaval. Saksa Laenu –ja Hoiupanga eesotsas seisis tuntud tuletõrjepealik 1905.a. Oskar Raue. Oskar Raue oli juriidiliste teaduste kandidaat. 1918. a. lahkus endine bürgermeister koos saksa sõjaväega. Kaasaegsete mälestuste kohaselt asus hoone III korrusel Raue elukorter 12 toaga, milledest 2 kuulusid teenijatele.
1919. a. Vabadussõja ajal asus hoones Eesti 3. jalaväerügemendi ja 3. diviisi staap kindral Põdra juhtimisel, samuti Ameerika Punane Rist.

Eesti Vabariigi päevil asus II korrusel endise saksa panga järglane Valga Laenu – ja Hoiukassa, hilisema nimetusega Laenu – ja Hoiu Ühispank. 1930. keskel asus siia ka Valga Ühispank. I korrus oli äride päralt, neist tuntumad olid Voldemar Neumanni ja Paul Saretoki ärid. III korrusel asusid tõenäoliselt eluruumid, kuid 1936. a. linna ärijuhi järgi on Kesk 15/17 aadressil kirjas ka neli advokaati: A.Kasak, Th. Villa ja E.Õsso. Laenu ja Hoiu Ühispank tegutses 1939.a .a Panga eesotsas seisis kaupmees August Tuurmann.

Nõukogude algaastatel 1940-41 asus selles majas vene sõjaväelaste korterid. 1944 – 1991 oli hoone sõjaväe valduses. I korrusel asus söökla.
1992. .a. asub siin Valga Maavalitsus. Hoone on riiklik arhitektuurimälestis. Ennem asus maavalitsus Lai tn 19.

Allikas: Juzar, Mari. Ajalooline Valga. Lk. 30-31