Maakonna sotsiaalne infrastruktuur

Teemaplaneering täpsustab kehtivat Valga maakonnaplaneeringut sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse osas. Planeeringu abil viiakse maakonna tasandil ellu üleriigilise planeeringuga „Eesti 2010" püstitatud eesmärki tagada inimese põhivajaduste rahuldamine igapäevaste sotsiaalteenuste kättesaadavuse kaudu. Planeeringu konkreetne eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele soovitusi teenuste kättesaadavuse tagamiseks kantides.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 29.12.2009 nr 536

Dokumendid
Kaardid

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist

planeeringu alal

Kaire Jaanus

766 6133

kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee

kabinet 410