Maa ajutiseks kasutuseks andmine

12.05.16

eenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kui jätkuvalt riigi omandis olev maa asub

«Looduskaitseseaduse» § 4 lõike 1 punktis 1, 2, 4 või 5 sätestatud kaitstaval loodusobjektil ning sellel asub keskkonnaregistrisse kantud poollooduslik kooslus, mille hooldamise kohustuse näeb ette ala kaitsekord või

kui maa asub põllumassiivil, mille kohta on andmed kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse,

on õigus esitada taotlus jätkuvalt riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks. Maa ajutise kasutamise leping sõlmitakse arvestusega, et lepingu lõppemise tähtpäev on hiljemalt 31. detsember 2017. a. Leping kehtib kuni lepingus märgitud tähtpäeva saabumiseni või maaomaniku kindlaksmääramiseni maareformi käigus. 

Kestvus

Taotluse menetlemine võib võtta kuni 2 kuud.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Peaspetsialist maatoimingute alal Heivi Põder heivi.poder@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6160, kabinet 316

 

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid Valga Maavalitsusse (Kesk 12, 68203 VALGA, info@valga.maavalitsus.ee)

Vajaminevad dokumendid

Taotlus

Tulemus

Maavanema korraldus

Maa ajutise kasutamise leping

Blankett, taotlusvorm

Taotlusvorm