Lapse riiklikule hoolekandele paigutamine

22.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Asenduskodusse riiklikule hoolekandele võetakse orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed. Laps paigutatakse asenduskodusse, kui ta on jäänud vanemliku hoolitsuseta ja talle ei ole leitud eestkostjat või hooldajat või teda pole lapsendatud.

 

Lapse elukohajärgne linna- või vallavalitsus teeb otsuse lapse hoolekandeasutusse paigutamiseks ning valmistab ette lapse riiklikule hoolekandele võtmiseks vajalikud dokumendid.

 

Maavalitsus sõlmib lepingu, mille osapoolteks on lapse seaduslik esindaja, asenduskodu juht ja maavanem. Lepingu algatab lapse elukohajärgne omavalitsus.
Kestvus

Maavalitsusse pöördumisest lepingu sõlmimiseni võib kuluda olenevalt juhtumi keerukusest kuni üks kuu.

Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Dokumendid esitada Valga Maavalitsusele.

Aadress: Valga Maavalitsus, Kesk 12, 68203 VALGA

Vajaminevad dokumendid
  • Taotlus koos lapse isikut tõendava dokumendi ärakirjaga ning ärakirja vähemalt ühest järgmistest dokumentidest:
  • dokumendist, mis tõendab, et lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
  • kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta;
  • kohtulahendist lapse vanemalt isikuhooldusõiguse piiramise või täieliku äravõtmise kohta;
  • kohtulahendist lapse vanematest eraldamise kohta;
  • dokumendist vanemate eelvangistuses või vangistuses viibimise kohta
Tulemus

Asenduskoduteenuse haldusleping -  osapoolteks on

lapse elukohajärgne maavanem, lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus ja asenduskoduteenuse osutaja sõlmivad asenduskoduteenuse osutaja.

Viide