Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

Maakondlik komisjon on moodustatud maavanema 19.03.2014 korraldusega  nr 1-1/2014/103.

Komisjoni ülesanne on taotluste hindamine ja maavanemale põhjendatud ettepanekute tegemine toetuse taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

 

Maakondliku komisjoni koosseis:
 

Esimees: Ivar Unt
Liikmed:
Aili Keldo - MTÜ Valgamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse liige
Tiina Tättar - MTÜ Segakoor Rõõm liige
Kalmer Sarv – Õru Vallavolikogu esimees
Valev Sisov– MTÜ Spordiklubi Karula juhatuse liige