Kasutusvalduse lepingu lõpetamine ja uue kasutusvalduse lepingu sõlmimine

12.05.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Vastavalt maareformi seaduse § 341 lõikele 61, kui kasutusvaldaja ei soovi põllumajanduslikku tootmist jätkata, lõpetab maavanem maa kasutusvalduse lepingu. Maavanemal on õigus samaaegselt lepingu lõpetamisega sõlmida samadel tingimustel kasutusvalduse seadmise leping ühe isikuga, kes jätkab põllumajanduslikku tootmist ja on kastutusvaldaja sugulane või kasutusvaldajaga koos elav abikaasa

Kestvus

Loataotluse menetlemine võib võtta kuni kaks kuud.

Riigilõiv

Riigilõiv kinnistamise eest vastavalt riigilõivuseadusele

Tasumine

Maa kasutusse andmise otsustaja kulud 31 eurot

Saaja: Rahandusministeerium

SEB nr EE891010220034796011, Swedbank nr EE932200221023778606, Nordea Bank nr EE701700017001577198 või Danske Bank nr EE403300333416110002,

 

viitenumber 10261700027277.

Selgitus: maaüksuse nimi

Õigusaktid

Maareformi seadus

Lisainfot annab

Peaspetsialist maatoimingute alal Anneli Õunsaar, anneli.ounsaar@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6154, kabinet 315

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Tuua või saata dokumendid (digitaalselt allkirjastatud):

Kesk 12, 68203, VALGA

info@valga.maavalitsus.ee

 

Vajaminevad dokumendid

taotlus;

dokumendid, mis tõestavad taotleja  sugulust praeguse kasutusvaldajaga

Tulemus

maavanema korraldus, kasutusvalduse seadmise lepingu lõpetamine ja kasutusvalduse seadmise leping

Blankett, taotlusvorm

Kasutusvalduse lepingu lõpetamise ja uue kasutusvalduse lepingu sõlmimise taotlus