Kaasav haridus Valga ja Viljandi Kutseõppekeskuses

26.05.17

 

 

Projekti nimi: Kaasav haridus Valga ja Viljandi Kutseõppekeskuses

 

Projekti kokkuvõte: Valga ja Viljandi Kutsehariduskeskused on koostööd teinud mitmes valdkonnas ja mõlemad koolid seisavad sama probleemi et, õppijad kipuvad alla andma ja välja langema. Seda põhjustavad mitmed objektiivsed kui subjektiivsed aspektid. Üheks põhjuseks loetakse tänapäeval tähelepanuvõime puudulikkust ja noorte püsimatust.

 

Tähelepanuvõime puudulikkuse tõttu keskendub noor tegevusele lühiajaliselt ning suudab tegeleda vaid ühe asjaga korraga. Noor on raskustes oma tegevuse iseseisva planeerimisega. Kõik eelnev ei toeta noore osalemist õppetöös. Suureneb väljalangevus kutseõppest.

Projekti vajalikkus seisneb järgmistes valdkondades:

·       Kutseõppe õpetajate ettevalmistus toimetulekuks hariduslike erivajaduste (HEV)  noortega ja nende kaasamine.

·       Õpetajate pedagoogiliste oskuste kinnistamine ja metoodikate valdamine kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades.

·       Omavaheline koostöö ja praktikate jagamine. 

 

Projekti algus ja lõpp: 01.02.2017-14.09.2017

 

Toetuse summa: 3000 eurot

 

Sihtrühmadeks on: õpetajad ja koolijuhid, tugispetsialistid alus-, üld- ja kutsehariduses

 

Projektis osaleb: 15 Valgamaa Kutseõppekeskuse töötajat ja 15 Viljandi Kutseõppekeskuse töötajat. Plaanitud on kaks koolitust, kus üks toimib Valga Kutseõpekeskuses ja kahepäevane koolitus Viljandi maakonnas. Koolituse maht on 18 tundi.

 

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise ja abistamise võimaluste osas.

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Ivar Unt

766 6150

528 4217

ivar.unt@valga.maavalitsus.ee

kabinet 213