Hüpoteegiga koormatud kinnistu raiemahu kooskõlastamine

13.04.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistutel kavandatud raieteks nõusoleku andmine

Kestvus

Kuni 3 nädalat

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Tiiu Tõugjas, tiiu.tougjas@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6166

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Esitab kehtiva metsamajandamiskava, peale seda kui on esitanud keskkonnaametile kavandatud raiete kohta metsateatise.

Aadress: Kesk 12, 68203 VALGA, info@valga.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

-

Tulemus

Nõusolek kavandatud raieteks või otsus sellest keeldumise kohta

Blankett, taotlusvorm

Metsateatis esitatakse läbi keskkonnaameti