Valgamaa Vapi- ja Teenetemärgi Nõukogu

 

2009 aasta Vapi - ja Teenetemärgi Nõukogu koosseisu ja töökorra on kinnitanud Valga maavanem oma korraldusega. Nõukogu on seitsmeliikmeline.

Nõukogu otsustab Valgamaa Vapimärgi ja Valgamaa Teenetemärgi saajad ja teenetemärkidega kaasneva preemia suuruse. Nõukogu koosseisu kuuluvad komisjoni esimees, komisjoni aseesimees, komisjoni sekretär ja liikmed Nõukogu liikmed on Valgamaa ettevõtjate esindaja; Otepää piirkonna esindaja; Valga piirkonna esindaja; Tõrva piirkonna esindaja. Nõukogu esimees: Valga maavanem
Nõukogu aseesimees: Agu Kabrits - omavalitsuste liidu esimees
Nõukogu sekretär: maavalitsuse avalike suhete juht
Nõukogu liikmed:
Allain Karuse - AS A-Karuse juhataja
Ene Kaas - Lüllemäe kultuurimaja direktor
Mia Pallase - Pühajärve Põhikooli direktor
Aivar Uibu - Põdrala vallavanem


 

 Vapi - ja Teenetemärgi Nõukogu töökord 

 

 Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Avalike suhete juht

Kaja Mõts

766 6145

kaja.mots@valga.maavalitsus.ee

kabinet 221