Valgamaa aastaraamatud

Valgamaa aastaraamat 2016

Valga maavalitsusel on koostöös heade partneritega juba 23. korda võimalik anda ülevaade maakonnas toimunust ja nii ongi valminud „Valgamaa aastaraamat 2016" trükisõnas. Head lugemist. 

 

Valgamaa aastaraamat 2015

Aastaraamat annab kompaktse ülevaate Valgamaast ning talletab ajaloo tarbeks 2015. aastal toimunu. Lisaks leiavad lugejad raamatust kohalike omavalitsuste juhtide artiklid linnade ja valdade elust ning olust möödunud aastal. Värvi lisab raamatusse Valga Muuseumi poolt koostatud traditsiooniline artikkel Valgamaa sündmuste kohta 100 aastat tagasi.

 

Valgamaa aastaraamat 2014

Maakonna aastaraamatut ja taskuteatmikku antakse maavalitsuse poolt välja 1995. aastast. Raamatu koostamisele aitasid kaasa maavalitsuse talitused, kohalikud omavalitsused, riigiasutused ja teised organisatsioonid.

Trükised saadetakse maakonna raamatukogudele, koolidele, kohalikele omavalitsustele, ministeeriumitele ja nende allasutustele, välisriikide esindustele Eestis ning teistele koostööpartneritele. Raamatu elektrooniline versioon avaldatakse Valga Maavalitsuse veebilehel.

 

Valgamaa aastaraamat 2013

Käesolevasse aastaraamatusse on koondatud olulisim teave 2013. aastal Valgamaal toimunu kohta. Raamatut on välja antud 1995. aastast alates ja selle traditsiooni vajaduse üle oleme mitmed korrad arutlenud.

Elu liigub üha rohkem digitaalmaailma ja statistika on internetis lihtsamalt leitav ning töödeldav. Aastaraamat

annab vordleva ülevaate maakonna tegemistest läbi aegade ning see on oluline Valgamaa sisemiseks kasvuks ja

arenguks tulevikus. Pakume peale kuivade faktide ka kirjasonas asjaomaste ülevaateid tehtust – raamatus votavad

omavalitsusjuhid kokku oma valla ja linna aasta tegevused. Usun, et lugejad nii täna kui ka kauges tulevikus

tunnevad roomu teatmiku sirvimisest.

 

Valgamaa aastaraamat 2012

Valgamaa on jätkamas oma pikaajalist traditsiooni tuua raamatukaante vahele faktid ja sündmused eelnevast aastast. Sinu käes olev raamat kannab järjekorranumbrit üheksateist ja annab ülevaate aastast 2012 Valgamaal. Üheksateist aastat on päris pikk aeg ja muutused nii Eestis kui ka Valgamaal on olnud märkimisväärsed. Infotehnoloogia on teinud selle ajaga suure arengu. 

 

Valgamaa aastaraamat 2011

Sinu käes on pikaajalise traditsiooni üks sümbolitest – kaheksateistkümnes Valgamaa aastaraamat. See on raamat, mis kätkeb endas ülevaadet ja fakte 2011. aastal toimunust. Tavapäraselt toome lugejani erinevat statistikat ning anname ülevaate Valgamaal tegutsevate riiklike ja kohalike omavalitsuste institutsioonide tegemistest. Kuid raamat ei sisalda ainult numbreid, sest aastaraamatu koostajad püüavad anda ka ülevaadet maakonna muutumisest ajas.

 

Valgamaa aastaraamat 2010
2010 oli Valgamaa juubeliaasta. Septembris tähistas Valgamaa oma moodustamise 90. aastapäeva, juubeliüritused toimusid aastaringselt erinevates Valgamaa paikades. Turismipiirkonnana tuntud maakonnale suurepärast aastaringset ilma pakkunud aasta soojendas üles ka vahepeal tugevasti jahtunud majanduse.

Valgamaa aastaraamat 2009
Kui vaadata kunagi tulevikus 2009. aastale tagasi, siis võib mälestus olla üsna masendav – ülemaailmne majanduslangus on löönud riikide ja inimeste toimetulekusse suured haavad. Registreeritud töötus jõudis aasta lõpuks Valgamaal 16,1 %ni, ettevõtete käive vähenes kohati kordades ning avalik sektor kärpis kulusid majandussurutise (loe: masu) hirmus ja Euroopa Liidu ühisraha euro ootuses.

Valgamaa aastaraamat 2008
2008. aasta oli ajaloolise Valgamaa moodustamise 225. ja Eesti 90. juubeliaasta. Aprillis toimunud arengukonverentsil «Valgamaa – Eesti lõunavärav 2020» teadvustati majanduslanguse ohtusid ja mõeldi, mis on Valgamaa ettevõtluse ja heaolu kasvu järgmised vedurid.

Valgamaa aastaraamat 2007
2007. aasta üheks märkimisväärseks sündmuseks Valgamaa ja ka kogu Eesti jaoks oli ühinemine Schengeni viisaruumiga detsembris 2007. a. Valgamaalastele on vaba piiriületus nii majanduslikult kui ka emotsionaalselt tähtis. Valmis sai Tehvandi K90 suusahüppemäekompleks, lasketiir, samuti renoveeriti staadioniala, millega on loodud võimalused rahvusvahelisteks võistlusteks kahevõistluses ja suusahüpetes.

Valgamaa aastaraamat 2006
2006. aasta jääb meile meelde, kui olümpia-aasta – meie maakonna sportlased Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun pöördusid koju tagasi olümpiakulla omanikena. Sama aasta tõi paljudele maaperedele koju interneti – seda projekti "Virtual Community of the Valga-Valka Region"

Valgamaa aastaraamat 2005
2005. aasta olulisemad andmed ja sündmused Valgamaa kohta.