Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjon

Maakondlik komisjon on moodustatud maavanema 31.01.2013 korraldusega nr 54.
Komisjoni ülesandeks on taotluste prioriteetsuse hindamine vastavalt hindamise korrale.
 
Valga Maavalitsuse hindamiskomisjoni koosseis:
 
Esimees: 
Ivar Unt  
 
Liikmed:
Ülla Visnapuu - sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja
Kalle Vister -    haridus- ja kultuuritalituse juhataja
Kalmer Sarv - Õru vallvolikogu esimees (muudetud maavanema 30.01.2014 korraldusega nr 1-1/2014/43)
Aili Keldo - MTÜ Valgamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse liige
Marika Muru - peaspetsialist regionaalprojektide ja EL-alase teavitustöö alal
 
Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

peaspetsialist regionaalprojektide ja EL-alase teavitustöö alal

 Marika Muru

766 6137

 marika.muru@valga.maavalitsus.ee

kabinet 406