Avatud noortekeskuste projektikomisjon

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 89 lõike 5 ning Eesti Noorsootöö Keskuse direktori käskkirja „2015. aasta riigieelarveline eraldis Valga maavalitsusele "Noorsootöö seadusest" ja „Alaealise mõjutusvahendite seadusest" tulenevate kohustuste täitmiseks" 20.02.2015. a nr 1.1-5/15/28 (reg 10-2/2015/475-1, 27.02.2015):

 

1.      Moodustan avatud noortekeskuste maakondliku projektikonkursi korraldamiseks komisjoni järgmises koosseisus:

 

      Komisjoni esimees:

Kalle Vister - Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

 

Liikmed:l

Monika Rogenbaum - Taheva vallavanem, Valgamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Lauri Drubinš - Valga aselinnapea

Ülla Visnapuu - Valga Maavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja

Marju Raju - Võru avatud noortekeskuse, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse määratud esindaja

Sillen Klasman - Valgamaa Noortekogu esindaja