« Tagasi

Valga Maavalitsuse 7. nädala eelinfo (13.-19.02.2017)

16.01-13.02 üle-eestiline noortele suunatud teavituskampaania „Mul on kõik OK!", mille  eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest ja julgustada neid oma probleemidest rääkima ning abi otsima. Lisainfo http://www.sm.ee/et/mul-koik-ok

 

 

Esmaspäev, 13. veebruar

- kell 11 tutvub maakondlik hindamiskomisjon Regionaalsete investeeringutoetuste programmile tähtajaga 16. jaanuar laekunud taotlustega maakonnas. Osalevad regionaalprojektide ja EL-alase teavitustöö peaspetsialist Marika Muru, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal Ülla Visnapuu, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister

 

Teisipäev, 14. veebruar

- kell 8.30 maavanema ja struktuuriüksuste juhtide nõupidamine maavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis. Nõupidamist juhib maavanem Margus Lepik

- kell 10 hindab maakondlik komisjon  Regionaalsete investeeringutoetuste programmile tähtajaga 16. jaanuar laekunud taotlusi. Osalevad regionaalprojektide ja EL-alase teavitustöö peaspetsialist Marika Muru, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal Ülla Visnapuu, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister

- kell 13 Valga Kultuuri - ja huvialakeskuses teemapäev „ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps meie keskel – abi lapsele ja täiskasvanule". Osalevad peaspetsialist  hariduse alal Ivi Tigane ja peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets

 

 

Kolmapäev, 15. veebruar

15.02 sünniaktide sisestamise koolitus. Osalevad perekonnaseisuametnikud ja registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse (REGREL projekti) raames arhiivsete aktide sisestajad

15.-16.02 Valgamaa kultuurijuhtide seminar Vidzeme Novadsis. Osalevad haridus – ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister ja peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets

 

Neljapäev, 16. veebruar

- kell 9  maavanem Margus Lepik kohtub Valga, Tõrva ja Otepää valla juhtidega, et arutada  maakondliku ühistranspordi korraldamist tulevikus ja maakondliku ühistranspordikeskuse loomise ideed

- kell 10 toimub NUPUTA piirkonnavoor Otepää gümnaasiumis. Koordineerib peaspetsialist hariduse alal Ivi Tigane

- kell 10 maavanem Margus Lepik ja avalike suhete juht Kaja Mõts osalevad Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul maavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis

 

Reede, 17. veebruar

 - kell 10 Valgamaa vanima elaniku õnnitlemine 106.eluaasta täitumise puhul. Maavalitsuse poolt õnnitleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja sotsiaal- ja tervishoiu alal Ülla Visnapuu

 

Lisainfo:

 

Kaja Mõts

Valga Maavalitsus

Avalike suhete juht

+372 766 6145

+372 5301 0621

kaja.mots@valga.maavalitsus.ee    

www.valga.maavalitsus.ee

https://www.facebook.com/valgamaavalitsus