« Tagasi

Valga Maavalitsuse 2. nädala eelinfo (9.– 15.01.2017)

 

Esmaspäev, 9. jaanuar

 

-kell 11 toimub Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni koosolek Põlva Maavalitsuses.

Osaleb maavanem Margus Lepik.

 

-kell 13 toimub Valga-Valka juhtide nõupidamine Valka Kihelkonnaduumas.

Osalevad maavanem Margus Lepik ja  arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt.

 

-kell 13 toimub alaealiste komisjoni istung maavalitsuse I korruse saalis.

Osaleb Ivi Tigane, alaealiste komisjoni sekretär.

 

Tartu Loodusmajas toimub Tartumaa, Viljandimaa ja Valgamaa „Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2017" teabepäev. Osaleb peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets.

 

Teisipäev, 10. jaanuar

 

-kell 11 toimub maavanemate nõupidamine Rahandusministeeriumis.

Osaleb maavanem Margus Lepik.

 

-kell 16 Valga Muuseumis Kodutütarde 85 aastapäevale pühendatud näituse" Kodutütred Valgamaal" avamine. Osaleb peaspetsialist noorsootöö alal Merike Soomets.

Maakondade turvalisuse nõukogude 2017.a. tööplaanide arutelu Rahandusministeeriumis. Osalevad maasekretär Tõnis Lass ja nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal Ülla Visnapuu.

 

10.-11.01. toimub Eesti-Läti programmi seirekomitee koosolek Tartus.

Osaleb arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Ivar Unt.

 

10.01. toimub maasekretäride nõupidamine Harju Maavalitsuses.

Osaleb maasekretär Tõnis Lass.

 

 

Kolmapäev, 11. jaanuar

 

-kell 11 Valga Gümnaasiumi juubelil osaleb maavanem Margus Lepik.

 

Uuringu "Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhusus" tutvustus Haridus- ja Teadusministeeriumis. Osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister.

 

 

 

Neljapäev, 12. jaanuar

 

-kell 10 toimub kvartaalse koordineerimise üleandmise töökoosolek Lääne-Viru Maavalitsuses. Osaleb maavanem Margus Lepik.

 

-kell 11 nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal Ülla Visnapuu kohtub Sotsiaalkindlustusameti esindajatega Valga Maavalitsuses.

 

-kell 11  Valga Jaanikese kooli juubelil osaleb haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister.

 

Lisainfo

Kersti Möldre

Valga Maavalitsus

maavanema abi

+372 766 6100

info@valga.maavalitsus.ee    

www.valga.maavalitsus.ee

https://www.facebook.com/valgamaavalitsus