Avatud noortekeskuste projektikonkurss

 

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) kuulutas välja avatud noortekeskustele projektikonkursi, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014-2020).

 

Projektitaotluse saab esitada aadressil: https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/.

 

Konkursi tingimustega saab tutvuda ENTK kodulehel https://www.entk.ee/ank-konkurss-2017.  

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 1.veebruar 2017.a kell 17.00.

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Ametniku telefon  

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist noorsootöö alal

Merike Soomets

766 6122

merike.soomets@valga.maavalitsus.ee

kabinet