Riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmine

13.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 31 päeva
Hind Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Valga linn, Kesk 12, tuba 239
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes
    võla üle kannavad
Viide Avalduse blankett