Hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamine

13.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 31 päeva
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja Tiiu Tõugjas, tiiu.tougjas@valga.maavalitsus.ee, tel 766 6166

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalsel allkirjastatud avalduse esitamine

Aadress: Valga linn, Kesk 12, kabinet 239, info@valga.maavalitsus.ee
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut

NB! Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab taotleja

Viide