Valgamaa alaealiste komisjon

Valga maakonna alaealiste komisjon on Valga Maavalitsuse juures alaealise mõjutusvahendite seaduse alusel töötav komisjon.

Valga maakonna alaealiste komisjon on seitsmeliikmeline, komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud, politseiametnik, kriminaalhooldusametnik ja alaealiste komisjoni sekretär.

Alaealiste komisjoni pädevusse kuulub:

· alaealise õigusrikkumise asja arutelu;
· alaealisele peale õigusrikkumise asja arutelu seaduses ettenähtud mõjutusvahendite kohaldamine või maakohtult loa taotlemine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks;
· oma haldusterritooriumil alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine.

Liikmed:
Linda Oks Politsei ja Piirivalve Ameti Lõuna prefektuuri piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse vanemkomissar, alaealiste komisjoni esimees
Aasa Põder AS Valga Haigla Valga linna koolide arst, alaealiste komisjoni aseesimees
Ivi Tigane Valga Maavalitsuse peaspetsialist-inspektor, alaealiste komisjoni sekretär 

Anneli Rants Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja, alaealiste komisjoni liige
Tiina Tikk , alaealiste komisjoni liige
Kaimo Vahtra Kaitseliidu Valgamaa Maleva noorteinstruktor, alaealiste komisjoni liige (noorsootöötaja  
III kutsekvalifikatsioon)

Riho Karu Kaitseliidu Valgamaa maleva tagalajuht, riigikaitseõpetaja
 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Peaspetsialist-inspektor

Ivi Tigane

766 6122

ivi.tigane@valga.maavalitsus.ee

kabinet 

 

 

Tõrva piirkonna alaealiste komisjoni isikkoosseis alates 01.03.2013
Esimees  Aleksander Zemskov  - PPA Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskond, politseikapten
Aseesimees Tarmo Tamm – Helme vallavanem
Sekretär Merle Vatter - PPA Lõuna prefektuuri Tõrva konstaablijaoskonna spetsialist
Liikmed 
1.       Anne Kalme – Helme valla sotsiaalnõunik
2.       Kristi Liivson – Tõrva linna Sotsiaalabiameti juhataja
3.       Malle Lemmle – Tõrva Tervisekeskus OÜ, kooliõde
4.       Irja Käärik – Tõrva Gümnaasiumi õppealajuhataja
5.       Kersti Köster – Põdrala valla sotsiaalnõunik
6.       Kairi Ruus – PPA Lõuna prefektuuri teabebüroo vanemstaabiametnik
7.       Eve Laar – Hummuli valla sotsiaaltöö peaspetsialist
 
Kontaktandmed:
Tõrva piirkonna alaealiste komisjon
Veski 5
68604 TÕRVA
Telefon: 766 6287; 502 3185
 


Alaealiste komisjoni taotluse vorm

Juhend iseloomustuse koostamiseks

 

Alaealise mõjutusvahendite seadus