Abielu lahutamine

4.01.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja  juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.
Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind 50 eurot
Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
Pangakonto:
SWEDPANGAS EE 93 2200 2210 2377 8606

SEB PANGAS EE 89 1010 2200 3479 6011
Viitenumber: 2900082841
Selgitus: abielulahutuse kande tegemine ja perekonnanimed
Õigusaktid

Seaduste tõlked:

 

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Valga linn, Kesk 12, tuba 236
Vastuvõtuajad: E, T, K 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00
N, R 9.00 - 13.00
Vajaminevad dokumendid Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
Abielu sõlmimist tõendav dokument
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.
Abielulahutuse kande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
Tulemus
Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

Esmane tõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku kande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide abielu lahutamise ühine avalduse blankett
abielu lahutamise eraldi avalduse blankett