TRES –Towards Regional spEcialisation for Smart growth spirit

 

Projekti maht: 1,439,912.69 €

ERDF toetus: 1,113,107.00 €

 

Omafinantseering: 10%

 

Kestvus: 36 kuud (01.2012 – 12.2014)

 

Juhtartner: Tecnalia Research and Innovation Foundation (Hispaania)

 

Projektipartnerid: Tecnalia (Hispaania), SPRI (Hispaania), Pannon Business Network Association (Ungari), Scottish Enterprise (Šotimaa), Piemonte regioon (Itaalia), Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Rumeenia), Lubelskie Vievodship (Poola), The Baltic Institute of Finland (Soome), Stuttgart Region Economic Development Corporation (Saksamaa).

 

Projekti eesmärk: Regiooni võimekuse analüüs ja hoolikas prioretiseerimine regiooni innovatsioonipoliitika ja investeeringute planeerimisel ning elluviimisel. TRES partnerid tõstavad oma regiooni innovatsioonialast võimekust ja kasvupotentsiaali saamaks globaalselt konkurentsivõimelisemaks. Vormub tugev mitmetasandiline partnerlussuhe, jagatakse teadmisi ja kogemusi.

Smart Specialisation strateegia: Rõhk on innovatsioonil ja innovatsioonist lähtuval arengustrateegial, mis keskendub regiooni tugevustel ja konkurentsieelisel, kontsentreerib ressursid võtmevaldkondadele – stimuleerib limiteeritud prioriteete. Märksõnad on ka ettevõtluse arendamine, sihtgruppide kaasamine ja teadmistepõhine majandamine. Strateegiale eelneb regiooni väärtuste analüüs arvestades innovatsiooni, tugevusi ja nõrkusi, võimalusi turu arendamiseks, et leida regiooni olemasolevad ja potentsiaalsed konkurentsieelised võrreldes teiste regioonidega.

 

Peamised tegevused:  tegevused jagunevad 3 komponendi vahel – C1 (juhtimine), C2 (kommunikatsioon ja teavitamine), C3 (kogemuste vahetus, regioonide analüüs ja innovaatilised lähenemisviisid aruka arengu planeerimisel).

 

PUBLIKATSIOONID