Uudised ja teated

Valga Maavalitsuse 28. nädala eelinfo (6.07– 12.07.2015)

03.07.2015

Esmaspäev, 6. juuli Valga Maavalitsuse nimel edastab õnnesoovid 101. aasta sünnipäevalapsele sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja Ülla Visnapuu Hummuli Hoolekandekeskuses. Puhkused Valga maavanema asendaja Margus Lepik viibib puhkusel ...  Loe edasi »

Vastavalt TLS § 53 on maavalitsus 22.06.2015  avatud kella 14.00ni 

 

Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade avalik väljapanek

 

Siseministeeriumi käskirja 17.06.2015 nr 3-1/45p alusel määrab riigihalduse minister Valga maavanema asendajaks alates 1.juulist2015.a kuni kolmeks kuuks või kuni maavanema ametisse nimetamiseni Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 ettenähtud korras Margus Lepiku

 

 

Valga Maavalitsus

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Siseministeeriumi valitsemisala riigiasutus. Maavanem esindab maakonnas riigi huve, hoolitseb Valgamaa tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest ning  koordineerib kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd.

 

  • järelevalve koolide ja lasteaedade, sotsiaalteenuste kvaliteedi, perekonnaseisutoimingute, maareformi, ühistranspordi, planeeringute ning kohalike omavalitsuste õigusaktide seaduslikkuse järele
  • perekonnaseisutoimingud
  • maakondliku ühistranspordi korraldus
  • maareform, riigimaa valitsemine, riigi kasuks seatud hüpoteekide arvepidamine
  • maakonnaplaneering, teemaplaneeringud, planeeringuvaidluste lahendamine
  • lapsendamised
  • lapsehoiu ja asenduskodu tegevusload ning invaabivahendite soodustuskaardid
  • riiegieksamikomisjonid ja eksamimaterjalide logistika
  • konfiskeeritud riigivara müük enampakkumisel
  • regionaalarengu programmid

Tule Valgamaale!

27.04.14
Toimetaja: KAJA MÕTS