Uudised ja teated

Ootame kõiki spordisõpru spordiakadeemiasse

12.12.2014

Hea spordihuviline! Oled palutud koos sõpradega maakonna spordiaasta lõpuüritusele Spordipealinn 2014 Valgamaa „Spordiakadeemia" 19.detsembril 2014 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus NB! Kindlasti registreeruda hiljemalt 15.detsembriks aad...  Loe edasi »

Valga Maavalitsus

Regionaalministri  valitsemisalas oleva Valga maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-alaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Tule Valgamaale!

27.04.14
Toimetaja: KAJA MÕTS

Valgamaa Omavalitsuste Liit