Uudised ja teated

Valga Maavalitsuse 43. nädala eelinfo (20.– 26.10.2014)

17.10.2014

Esmaspäev, 20.oktoober - kell 15 maavanem Margus Lepik osaleb XVII täiskasvanud õppija nädala tunnustamisüritusel Valgamaa kutseõppekeskuses. Üritusel tuleb juttu rahvusvahelise koostöö võimalustest täiskasvanuhariduses. Samuti tunnustatakse aast...  Loe edasi »

Valga Maavalitsus

Regionaalministri  valitsemisalas oleva Valga maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-alaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Tule Valgamaale!

27.04.14
Toimetaja: KAJA MÕTS

Valgamaa Omavalitsuste Liit