Uudised ja teated

Valga Maavalitsus ootab kandidaate konkursile “Valgamaa Aasta Õpetaja 2014”

16.09.2014

Aasta õpetaja valimise eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele haridustöötajat, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks. Mõjutanud positiivselt haridusasu...  Loe edasi »

Valga Maavalitsus

Regionaalministri  valitsemisalas oleva Valga maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldus-alaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine  ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas. Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.

Tule Valgamaale!

27.04.14
Toimetaja: KAJA MÕTS

Valgamaa Omavalitsuste Liit